Risicobeheersing van allergenen: hindernissen en mogelijke oplossingen

PAST EVENT

Voedselallergie zijn een belangrijk voedselveiligheidsprobleem vanwege de mogelijke dodelijke effecten. De enige effectieve behandeling voor voedselallergie is de volledige verwijdering van het betrokken allergeen uit een dieet. Etikettering van 14 allergenen is verplicht zowel op  voorverpakte als niet voorverpakte levensmiddelen (EU Verordening 1169/2011). Helaas kunnen voedselallergenen toch onbedoeld in een product aanwezig zijn, voornamelijk vanwege het feit dat verschillende voedingsmiddelen in dezelfde fabriek worden gemaakt, wat kan leiden tot een in-proces en post-proces kruisbesmetting. Kruisbesmetting kan worden veroorzaakt door onjuiste procedures voor het reinigen / saneren van apparatuur, in het geval van een wijziging van het ene product naar het andere, als gevolg van “rework”, overdracht van voedselallergenen via hergebruik van water in de groenten industrie, overdracht van allergenen via stoom etc. Dit leidt tot de aanwezigheid van de zogenaamde "verborgen allergenen". Dit heeft niet alleen gevolgen voor het welzijn van consumenten, maar ook voor voedselproducenten en bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij het inspecteren en controleren van levensmiddelenbedrijven. Om deze problemen aan te pakken, vertrouwen de voedingsmiddelenindustrie en controle labo’s op beschikbare analytische methoden om de hoeveelheid van een bepaalde allergeen in een levensmiddel te kwantificeren en zo de veiligheid ervan te bepalen.

Er bestaan ​​echter geen "gouden standaardmethoden" voor de kwantitatieve detectie van voedselallergenen. Tegenwoordig worden meestal immuun gebaseerde methodes toegepast en in het bijzonder commerciële kits zijn vaak gebruikt bij routine-analyse. Maar, bij evaluatie met bewerkte voedingsmiddelen bleken commerciële testen vaak onbetrouwbaar te zijn, en dit door de chemische veranderingen in eiwitten die de moleculaire herkenning beïnvloeden met de gebruikte antilichamen. Helaas lijkt de analytische resultaten van andere methoden, waaronder chromatografie in combinatie met massaspectrometrische technieken, maar ook DNA gebaseerde methoden op vergelijkbare wijze beïnvloed te worden door voedselverwerking. Het zijn vooral de extraheerbaarheid en matrixeffecten dat een permanente uitdaging blijven bij allergenen detectie.

De voedingsmiddelenindustrie moet extra inspanningen blijven doen om een ​​nauwkeurige etikettering te bieden en de besmetting met allergenen tot een aanvaardbaar niveau te beperken door het gebruik van allergenenrisicobeheer op bedrijfsniveau, dat moet worden onvermijdelijk ondersteund door een op maat gevalideerde extractie en analytische detectietechniek.

Topics van de opleiding:

  • voedselallergenen: introductie
  • wettelijk kader van voedsleallergenen
  • detectietechnieken: pro en cons
  • voedselallergenenmanagement

Practical info

WHEN

Feb 25

13:00 - 17:00

WHERE

Technologiepark 90, Zone A6b, 9052 Zwijnaarde

LANGUAGE

Dutch