Analyse en detectie van voedselfraude : zin en onzin

PAST EVENT

 

Regelmatig worden bedrijven en consumenten geconfronteerd met berichten over voedselfraude/-authenticiteit. Het bekendste voedselschandaal van de afgelopen jaren is waarschijnlijk de paardenvleesaffaire, fipronilcrisis,…. Door dergelijke incidenten staat het consumentenvertrouwen onder druk maar het kost ook bedrijven veel geld.

Vanuit de overheid (EU niveau) is hier onder meer op gereageerd met aangepaste wetgeving, de oprichting van de EU Food Fraud Network en het Kenniscentrum Food Fraude. Verder, is het aangewezen voor voedselbedrijven om een vulnerability assessment uit te voeren om hun kwetsbaarheid voor voedselfraude inschatten voor grondstoffen en hun proces en een controleplan op te stellen om de risico’s te verlagen. Zo wordt de aanpak van voedselfraude verankerd in de huidige kwaliteitssystemen. Meerdere tools zijn beschikbaar om dergelijke analyse uit te voeren en deze zullen besproken worden tijdens de opleiding. 

Volgens de Verordening (EU) 2017/625 de bevoegde autoriteiten moeten regelmatig officiële controles uitvoeren, op basis van het risico en met een passende frequentie. Zulke controles moeten dan ook ondersteund worden door analytische methodes. De laatste jaren wordt dan ook sterk geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe analytische methoden om efficiënt voedselfraude te detecteren. Een overzicht van de beschikbare methodologie, met hun pro en contra zal aanbod komen tijdens deze opleiding. 

We organiseren een dag opleiding in kleine groepen (maximaal 15 personen) om de interactie en discussie mogelijk te maken. Doelgroepen zijn kwaliteits- en aankoopverantwoordelijken in de agro-voedingsindustrie. Een certificaat van deelname wordt voorzien.

Topics van de opleiding:

  • voedselfraude, - authenticiteit en voedselintegriteit: concepten en definities
  • databases betreffende voorvallen en incidenten
  • wettelijk kader voedselfraude en –authenticiteit
  • food fraude vulnerability assessment : methoden en oefeningen
  • detectietechnieken voor opsporen van voedselfraude en –authenticiteit : pro en cons

Practical info

WHEN

Apr 29

09:00 - 16:00

WHERE

Ciboris (Primoris Holding) – Technologiepark 90, Zone A6b, 9052 Zwijnaarde

LANGUAGE

Dutch